Hållbarhet och Miljö

För oss på easy house så är miljö och hållbarhet alltid viktig. Detta gäller när vi tänker på;

 • Vart vi köper in våra hus och material

 • Val av lösningar och konstruktioner

 • Energiförbrukning vad gäller både tillverkning av hus och material

 • Att leverera hus som har låga uppvärmningskostnader

 • Transporter

 • Hur vi själva reser

 
 
 

Tillverkning i Sverige

Våra hus levereras från fabriker i Sverige, vilket ger minimala transporter. Vi använder enbart svenska välkända leverantörer, som tex Novasip, Elifönster och Ikea bara för att nämna några.

Klimatsmarta och hållbara hus

Alla våra fritidshus och de flesta övriga hus uppförs i så kallade SIP paneler (självbärande isolerade paneler). Dessa konstruktioner spar miljön på många set;

 • Isolerar ca 30 % bättre jämfört med vanliga konstruktioner

 • Mycket låg vikt vilket ger klart lägre transportkostnader genom sparad bränsleförbrukning

 • Upp till 70 % kortare monteringstid vilket medför att ett hus blir så kallad skal tät på rekordtid och hindrar fuktskador

 • Inga organiska material i stommen vilket medför ingen risk för fukt och mögelskador på sikt

Resor

Vi väljer alltid att resa så miljö mässigt rätt som möjligt, tex väljer vi;

 • Att ha kontor nära hemmet

 • Väljer tog framför flyg/bil vid längre resor

 • Miljöbilar klass Euro 6